Báo VietnamPlus: Triển khai quyết định của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Báo VietnamPlus: Triển khai quyết định của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Từ 26/6, Đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở 5 tổ chức Đảng trực thuộc, đến tháng 8 tới, Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/trien-khai-quyet-dinh-cua-ban-bi-thu-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-kon-tum/578719.vnp

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 108-CTr/TW, ngày 05/01/2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định tại Quyết định số 173-QĐ/TW, ngày 08/7/2008 của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”; Quyết định số 1156-QĐNS/TW ngày 01/4/2019 của Ban Bí thư về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, chiều 25/6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1156 của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch làm việc của Đoàn kiểm tra tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định.

Báo cáo đã khái quát được công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện được các quy định về nêu gương. Ngoài ra, Kon Tum đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của tỉnh, đồng thời đánh giá khái quát được những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đoàn kiểm tra cần tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiểm tra để phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; kiểm tra về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kiểm tra việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Để tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về ưu điểm, hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nội dung theo quy định, từ ngày 26/6, Đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở 5 tổ chức Đảng trực thuộc gồm Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy Sở tài chính; Thành ủy thành phố Kon Tum và Huyện ủy Đăk Hà. Đến tháng 8 tới, Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có nhận thức đầy đủ và tin tưởng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn tỉnh Kon Tum được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và quan tâm theo dõi.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, xác định rõ nội dung, quy trình, phương pháp, thời gian tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở.

Việc tiến hành kiểm điểm đảm bảo phát huy dân chủ, nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, nhìn thẳng và đánh giá vào sự thật. Kết quả kiểm điểm đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã nhận ra một số hạn chế, yếu kém như công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII, các quy định của Đảng ở một số ở một số cấp ủy, nhất là cấp cơ sở hiệu quả chưa cao.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa thường xuyên; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa rõ nét, còn có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, kỷ cương, quy định của pháp luật.

Công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chất lượng chưa cao, còn tâm lý nể nang, ngại va chạm…/.

Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Tìm kiếm:✨

  • Đảng viên, Tỉnh ủy, Cấp ủy, Ban bí thư, Đảng, Ban thường vụ, Trần Thanh Mẫn, Kon Tum, Tỉnh ủy Kon Tum, Bộ chính trị, Đảng ủy, Đoàn kiểm tra, Nghị quyết, Chỉnh đốn, Cán bộ lãnh đạo

Báo CAND: Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư TƯ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Báo CAND: Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư TƯ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Chiều 25-6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum, nhằm triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra số 108-CTr/TW, Quy định tại Quyết định số 173-QĐ/TW và Quyết định số 1156-QĐNS/TW.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/trien-khai-quyet-dinh-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-doi-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-kon-tum-550697/

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch làm việc của Đoàn kiểm tra tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, xuyên suốt từ khi thành lập đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm nhằm đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo đất nước, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Đặc biệt, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay, Đảng đã nhấn mạnh tới việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, từ đó nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; cũng như nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định. Báo cáo đã khái quát được công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện được các quy định về nêu gương.

Ngoài ra, Kon Tum đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của tỉnh, đồng thời đánh giá khái quát được những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đoàn kiểm tra cần tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiểm tra để phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; kiểm tra về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kiểm tra việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Để tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về ưu điểm, hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nội dung theo quy định, từ ngày 26/6, Đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở 5 tổ chức Đảng trực thuộc gồm: Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy Sở tài chính; Thành ủy thành phố Kon Tum và Huyện ủy Đăk Hà. Đến tháng 8 tới, Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và tặng quà ông Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có nhận thức đầy đủ và tin tưởng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn tỉnh Kon Tum được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và quan tâm theo dõi. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, xác định rõ nội dung, quy trình, phương pháp, thời gian tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở.

Việc tiến hành kiểm điểm đảm bảo phát huy dân chủ, nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, nhìn thẳng và đánh giá vào sự thật. Kết quả kiểm điểm đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tới thăm Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum, ngài Aloisio Nguyễn Hùng Vị.

Anh Minh – Diệp Vinh

Tìm kiếm:✨

  • Trần Thanh Mẫn, Ủy ban trung ương, Giáo phận, Giám mục, Kon Tum, Mặt trận Tổ quốc, HĐND tỉnh Kon Tum, Ban bí thư, Chỉnh đốn, Ban thường vụ, Bộ chính trị, Tỉnh ủy, Cán bộ lãnh đạo, Đoàn kiểm tra, Đăk Hà

Báo Nhân Dân: Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Báo Nhân Dân: Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Chiều 25-6, tại tỉnh Kon Tum, Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư T.Ư Ðảng do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, để thông báo Quyết định thành lập Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ; Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40653202-%C3%B0oan-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-kon-tum.html

Quy định số 55-QÐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QÐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư. Thời điểm kiểm tra từ tháng 11-2016 đến nay.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chí Trần Thanh Mẫn thấy rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định. Ðồng chí lưu ý, để tiếp tục làm rõ hơn ưu điểm, hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung theo quy định, Ðoàn kiểm tra thực hiện làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở năm tổ chức đảng trực thuộc.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Ban bí thư, Ban thường vụ, Tỉnh ủy, Ủy viên, Ban chấp hành, Trần Thanh Mẫn, Kon Tum, Bí thư, Chỉnh đốn, Cán bộ lãnh đạo, Trong nội bộ, Suy thoái, Đạo đức, Đảng viên, Đẩy lùi

Báo Nhân Dân: Kon Tum: 200 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue

Báo Nhân Dân: Kon Tum: 200 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue

Từ đầu năm 2019 đến nay, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 200 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, cao nhất so với cùng kỳ từ năm 2016-2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Sức khỏe - Y tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/40647702-kon-tum-200-truong-hop-mac-sot-xuat-huyet-dengue.html

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trường mầm non xã Đác Trăm, huyện Đác Tô, tỉnh Kon Tum.

Theo dự báo của các chuyên gia y tế, tình hình diễn biến của dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue chu kỳ ba năm sẽ bùng phát mạnh. Hiện ở Tây Nguyên đang bước vào thời điểm mùa mưa kèm theo các diễn biến bất thường của thời tiết sẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue sinh sôi và phát triển.

Để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo ngành y tế tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Dengue; nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết Dengue hiện có và mới phát sinh để tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch trong vòng 48 giờ, nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng ra cộng đồng…

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và những biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue tại các địa phương.

ĐINH SỸ TẠO

Tìm kiếm:✨

  • Sốt xuất huyết, Muỗi, Sốt xuất huyết Dengue, Dịch bệnh, Đác Tô, UBND tỉnh Kon Tum, Kon Tum, Ổ dịch, Bệnh, Dịch, Ngành y tế, Thông tin đại chúng, Cùng kỳ, Bệnh nhân, Truyền nhiễm

Báo Thanh Tra: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR gắn với phát triển sinh kế bền vững.

Báo Thanh Tra: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR gắn với phát triển sinh kế bền vững.

Nhiều năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt cho người dân trực tiếp tham gia khoán quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mỗi chủ rừng là hộ gia đình nhận khoán có mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/hộ/năm, bình quân mỗi cộng đồng dân cư thôn, bản khoảng 88 triệu đồng/cộng đồng/năm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/day-manh-tuyen-truyen-chinh-sach-chi-tra-dvmtr-gan-voi-phat-trien-sinh-ke-ben-vung_t114c1143n150403

Quang cảnh thảo luận nhóm của người dân tại 01 Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn phát triển sinh kế của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum

Đối với các hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn, bản nhận khoán quản lý bảo vệ rừng từ các chủ rừng tổ chức thu nhập có cao hơn (do diện tích nhận khoán nhiều hơn), mỗi hộ nhận khoán khoảng 14 triệu đồng/năm, mỗi cộng đồng dân cư thôn khoảng 188 triệu đồng/năm, nhóm hộ khoảng 72 triệu đồng/năm. Đây là một nguồn thu đáng kể, giúp người dân cải thiện cuộc sống, phát triển sinh kế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ nguồn tiền từ chính sách chi trả DVMTR được nhận, cuộc sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân thiểu số của tỉnh Kon Tum đang đổi thay từng ngày. Cùng với đó, màu xanh của rừng tại địa phương này cũng đang đổi thay, ngày càng xanh tươi hơn.

Để có được thành quả này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (BV&PTR) Kon Tum đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền. Tại các Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR gắn với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156 ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Quỹ còn thực hiện tuyên truyền chi trả tiền DVMTR thông qua tài khoản ngân hàng nhằm giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong quản lý và sử dụng tiền DVMTR góp phần thực hiện tốt chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Bên cạnh đó, lồng ghép, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn quản lý, sử dụng tiền DVMTR hiệu quả thông qua cách lập kế hoạch sản xuất, tìm hiểu về các nguồn lực chính trong phát triển sinh kế, giới thiệu một số mô hình phát triển sinh kế như: sản xuất nông nghiệp; sản xuất lâm nghiệp; hướng dẫn người dân sử dụng tiền DVMTR kết hợp với các nguồn vốn khác của gia đình để phát triển sinh kế hộ gia đình.

Việc lồng ghép hướng dẫn phát triển sinh kế cho các hộ dân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn đã thu hút sự chú ý của người dân để họ được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, từ đó thấy rõ được tầm quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ rừng để được hưởng tiền DVMTR. Đa số hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh là đồng bào dân tộc thiểu số, nên trong quá trình tập huấn báo cáo viên của Quỹ BV&PTR Kon Tum đã thực hiện phương pháp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho người dân; sử dụng nhiều công cụ như cây vấn đề, phân tích sơ đồ Swot để tìm ra điểm yếu, điểm mạnh từ đó tìm ra được cơ hội để họ phát triển và các thách thức buộc họ phải khắc phục nhằm sử dụng tiền DVMTR hiệu quả và đúng mục đích.

Từ truyền thông đến hành động.

Thông qua sự hướng dẫn của Quỹ BV&PTR Kon Tum tại các hội nghị tuyên truyền cấp xã, một số hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đã sử dụng hiệu quả nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để cải thiện sinh kế và bảo vệ, phát triển rừng.

Bà Đỗ Thị Tuyết, thôn Anh Dũng, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy cho biết, hiện gia đình đang quản lý, bảo vệ 4,42 ha rừng cung ứng DVMTR, gia đình bà đã sử dụng số tiền DVMTR hàng năm kết hợp với các nguồn vốn khác trồng hơn 3.000 cây bời lời ngoài bìa rừng để phát triển sinh kế, đồng thời quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng được Nhà nước giao.

Ông Nguyễn Cang, thôn Anh Dũng, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy phấn khởi chia sẻ: "Gia đình tôi quản lý bảo vệ 11,96 ha rừng cung ứng DVMTR bình quân mỗi năm nhận trên 8-9 triệu đồng tiền DVMTR; ngoài việc sử dụng tiền DVMTR để phát triển sinh kế hộ gia đình, gia đình tôi còn trồng lại rừng để phủ xanh đồi trọc, năm 2018, gia đình đã trồng 3 ha rừng bạch đàn đỏ”.

Còn gia đình ông A Lít, thôn 11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy đang quản lý, bảo vệ hơn 24 ha rừng, số tiền DVMTR trung bình mỗi năm khoảng trên 19 triệu đồng, ngoài việc sử dụng số tiền này để phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, nâng cao đời sống, gia đình ông A Lít đã sử dụng số tiền DVMTR hàng năm để mua phân bón chăm sóc hơn 1,5 ha cao su hiện đang thu hoạch và 0,8 ha cà phê trồng mới.

Ông Nguyễn Cang, thôn Anh Dũng, xã Sa Nghĩa bên diện tích rừng trồng

Đối với, cộng đồng thôn Tân Đum xã Xốp, huyện Đăk Glei quản lý bảo vệ hơn 90ha rừng, với số tiền DVMTR được hưởng hàng năm cộng đồng dân cư thôn Tân Đum đã sử dụng để chi cho công tác QLBVR (chia 3 tổ tuần tra QLBVR (mỗi tổ 6 người), chi trả tiền công 180.000 đồng/ tháng, các tổ tuần tra QLBVR tuần tra theo kế hoạch của cộng đồng đã xây dựng); chi cho các hoạt động chung của thôn (hỗ trợ các ngày lễ lớn trong năm); lập Quỹ Phát triển sinh kế đến nay được 50 triệu đồng, với mức vay 5 triệu đồng/hộ, lãi suất vay 1% năm, thời hạn vay 12 tháng (đã giải ngân cho 5 hộ gia đình: trong đó hộ gia đình ông Hà Văn Hạnh và 3 hộ khác ở trong cộng đồng dùng số tiền đó để mua phân bón trồng cây cà phê, hộ gia đình ông A Thể mua 1 con bò giống và đến ngày 1/4/2019 đã trả đầy đủ số tiền gốc và lãi vay theo hợp đồng vay vốn; đến ngày 1/4/2019 cộng đồng thôn Tân Đum để tiếp tục hỗ trợ 10 hộ gia đình trong thôn vay vốn để phát triển sinh kế).

Với cách làm hiệu quả, thiết thực của Quỹ BV&PTR Kon Tum: tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR gắn với phát triển sinh kế bền vững đã giúp nhận thức người dân từng bước được nâng lên. Nhờ có chính sách chi trả DVMTR mà đời sống của người dân được cải thiện; người dân có điều kiện để tạo sinh kế, sống nhờ vào rừng, nên người dân coi việc bảo vệ rừng như bảo vệ tài sản của gia đình, người dân yên tâm và ngày càng gắn bó với rừng. Việc sử dụng hiệu quả nguồn tiền chi trả DVMTR không những từng bước cải thiện đời sống của người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng, nâng số hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn được nhận khoán bảo vệ rừng mà còn huy động được một nguồn lực lớn cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng một cách thường xuyên; từ đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng, góp phần tích cực giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội được ổn định ở các địa bàn dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

HTH

Tìm kiếm:✨

  • DVMTR, QLBVR, Sa Nghĩa, Sinh kế, SWOT, Khoán, Hà Văn Hạnh, Sa Thầy, Đăk Ruồng, Đỗ Thị Tuyết, Chi trả, Kon Tum, Hộ gia đình, Rừng, Bời lời

Báo Chính Phủ: Tây Nguyên cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống SXH

Báo Chính Phủ: Tây Nguyên cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống SXH

Tại khu vực Tây Nguyên, dịch sốt xuất huyết (SXH) đang diễn biến rất phức tạp, khi chỉ trong 10 ngày giữa tháng 6 đã có hơn 1.740 người mắc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/tay-nguyen-cap-bach-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-sxh/369180.vgp

Cán bộ y tế tỉnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại hộ gia đình ở thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Ảnh:VGP/Bạch Dương

Từ đầu năm đến hết ngày 21/6, cả nước ghi nhận 76.683 trường hợp mắc SXH, trong đó có 4 trường hợp tử vong tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Thọ và Tiền Giang.

Riêng khu vực Tây Nguyên, số ca mắc SXH cao hơn rất nhiều so với mấy năm gần đây với 5.048 trường hợp mắc, trong đó Gia Lai là 1.864 trường hợp, Đắk Lắk 1.865, Đắk Nông 1.119, Kon Tum 200; chưa có trường hợp tử vong.

Xác định công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, UBND các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019, phòng chống SXH. Đồng thời đã chỉ đạo Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố quyết tâm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh; triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên, hiện nay, dịch bệnh SXH đang diễn biến rất phức tạp khi chỉ trong 10 ngày giữa tháng 6 đã có hơn 1.740 người mắc, trong đó Đắk Lắk 809 trường hợp, Gia Lai 581, Đắk Nông 296, Kon Tum 55.

Các tỉnh Tây Nguyên có khí hậu, môi trường và điều kiện kinh tế-xã hội khá đặc thù, nên công tác phòng, chống SXH gặp khá nhiều khó khăn, như: Tập quán trữ nước, dùng nhiều vật dụng để trữ nước không đúng cách là điều kiện thuận lợi cho muỗi Aedes Aegypti, lăng quăng/bọ gậy phát triển. Đặc biệt, khu vực Tây Nguyên, diện tích cao su nhiều, người dân khi khai thác, các chén đựng mủ thường không được xử lý triệt để, sẽ là nơi cư trú, sinh sôi “lý tưởng” của bọ gậy, loăng quăng.

Điều kiện kinh tế của đa số người dân trong khu vực còn gặp nhiều khó khăn, nên ý thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường sống còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không ít đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Một số cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn chưa thực sự quyết tâm vào cuộc để cùng ngành y tế phòng, chống SXH trên địa bàn và không thực hiện diệt lăng quăng, bọ gậy. Công tác truyền thông, hoạt động của đội xung kích, công tác giám sát và xác minh ổ dịch, công tác xử lý ổ dịch có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, kịp thời.

Khám, chữa bệnh cho trẻ em xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ảnh:VGP/Bạch Dương

Nhận định của các chuyên gia trong ngành y tế cho thấy, diễn biến tình hình bệnh SXH trong thời gian tới là rất phức tạp, nếu không có biện pháp phòng ngừa tốt sẽ rất dễ biến thành dịch lớn. Vì thế, các địa phương phải tập trung toàn bộ các nguồn lực để phòng chống SXH ngay từ bây giờ.

Theo đó, các địa phương cần khẩn trương và quyết liệt triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; xử lý các ổ dịch SXH trong vòng 48 giờ, phun diệt muỗi SXH và diệt lăng quăng/bọ gậy triệt để tại ổ dịch; tăng cường giám sát chỉ số mật độ muỗi và lăng quăng, bọ gậy, phun chủ động diệt muỗi khu vực nguy cơ cao và đủ điều kiện.

Kiện toàn lại các đội xung kích tại các thôn/làng/tổ dân phố để vận động và cùng người dân thực hiện, duy trì công tác diệt lăng quăng, bọ gậy. Tăng cường các biện pháp giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng xử lý ổ dịch, cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương vận động và cùng với người dân tham gia phòng chống dịch bệnh SXH.

Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, truyền thông như trực tiếp tại hộ gia đình, tuyên truyền lưu động, trực quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho người dân biết các dấu hiệu mắc bệnh, đến cơ sở y tế điều trị kịp thời, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, bảo hộ... để điều trị kịp thời và đáp ứng với các tình huống dịch bệnh.

Bạch Dương

Tìm kiếm:✨

  • SXH, Ổ dịch, Dịch bệnh, Kon Gung, Ya Xiêr, Đội xung kích, Đăk Mar, Khoanh vùng, Muỗi, Aedes aegypti, Khống chế, Cấp bách, Sa Thầy, Sốt xuất huyết, Tây nguyên

Báo Chính Phủ: Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Báo Chính Phủ: Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Chiều 25/6, Đoàn kiểm tra số 1156 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/thoi-su/trien-khai-quyet-dinh-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-kon-tum/369195.vgp

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum. Ảnh: VGP/Bạch Dương

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đã thông báo quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch làm việc với một số tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra, làm việc tại 5 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Kon Tum là Đảng ủy Sở NN&PTNT, Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Sở NN&PTNT, Đảng ủy Sở Tài chính, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Hà.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Thời điểm kiểm tra từ tháng 11/2016 đến nay.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chí Trần Thanh Mẫn thấy rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định.

Đồng chí lưu ý, để tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về ưu điểm, hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nội dung theo quy định, từ ngày mai, Đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở 5 tổ chức đảng trực thuộc theo lịch đã thống nhất.

Sau khi nghiên cứu làm việc với các tổ chức đảng trực thuộc, Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; thống nhất lịch làm việc để trao đổi và thảo luận về dự thảo.

Đảng bộ tỉnh Kon Tum có 15 đảng bộ trực thuộc, 3 ban cán sự đảng và 7 đảng đoàn; 198 đảng bộ cơ sở với 1.968 chi bộ trực thuộc (1 đảng bộ bộ phận) và 473 chi bộ cơ sở; có 28.087 đảng viên.

Bạch Dương

Tìm kiếm:✨

  • Đảng bộ, Đảng viên, Đảng ủy, Trực thuộc, Đảng, Đồng chí, Chi bộ, Trần Thanh Mẫn, NN&PTNT, Nghị quyết, Trung ương đảng, Bộ chính trị, Ban bí thư, Kon Tum, Trung ương