Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Báo Chính Phủ: Hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng được củng cố, hoàn thiện

Ngày 17/10 tại TP. Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 2164/QĐ/TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020 định hướng đến năm 2030.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/van-hoa/he-thong-thiet-che-van-hoa-ngay-cang-duoc-cung-co-hoan-thien/349711.vgp

Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Bộ VHTT&DL cho biết: Trong 5 năm qua, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai có hiệu quả Quyết định 2164/QĐ/TTg của Thủ tướng như: Chỉ đạo việc đầu tư cơ sở vật chất của các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở; tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ làm công tác văn hóa, thể thao các cấp; tạo cơ chế tự chủ; đổi mới phương thức, nội dung hoạt động; đầu tư trang thiết bị chuyên dùng cho các thiết chế.

Hiện nay trên toàn quốc có 69 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 651/713 quận, huyện có trung tâm văn hóa, thể thao, đạt tỉ lệ 91%; 7.456/10.184 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa, thể thao, đạt tỉ lệ 73,2%; 75.996/101.732 thôn, bản, buôn, làng có nhà văn hóa, đạt tỉ lệ 74,7%.

Hiện có 40, tỉnh, thành phố đã quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng thiết chế văn hóa thể thao như: An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn; Bắc Ninh; Bình Phước; Bình Thuận; Cà Mau; Cần Thơ, Đà Nẵng; Đắk Nông; Điện Biên; Đồng Nai; Kon Tum; Khánh Hòa; Quảng Ngãi…

Tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, đến nay đã có 20 tỉnh, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và giới thiệu địa điểm khu đất xây dựng; một số địa phương đã quy hoạch thiết chế dành cho công nhân tại các Khu công nghiệp, chế xuất như: Bình Dương; Đồng Tháp; Đà Nẵng; Hải Phòng; Khánh Hòa, Ninh Bình…

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết: Quyết định 2164 của Thủ tướng Chính phủ là một quyết định quan trọng tạo cơ sở cho các địa phương xây dựng quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở.

Qua 5 năm đã có 40 địa phương xây dựng và triển khai quy hoạch; nhiều địa phương đã ban hành Nghị quyết chuyên đề của địa phương mình để triển khai thực hiện. Kết quả sau khi triển khai cho thấy hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng được củng cố, hoàn thiện; hoạt động ngày càng được quan tâm, nâng cao chất lượng; chú trọng việc đổi mới hình thức thực hiện, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đông đảo tầng lớp nhân dân; công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ để thực hiện các hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm.

Đặc biệt một số địa phương đã có những hình thức tổ chức quy mô mới và mô hình mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương mình trong việc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn rất nhiều hạn chế, khó khăn cần tiếp tục giải quyết như: Còn rất nhiều địa phương chưa triển khai; hoặc có quy hoạch nhưng không triển khai được do không đủ nguồn lực và quỹ đất phù hợp để triển khai; nhiều địa phương có sự điều chỉnh không phù hợp trong quỹ đất dành cho các thiết chế thể thao, thường là những địa điểm tại nơi tập trung đông dân cư và thuận tiện cho người dân đến sinh hoạt thì lại điều chỉnh sang những mục đích khác, chủ yếu là cho mục đích thương mại.

Kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế còn hết sức khó khăn, không có quy định cụ thể để triển khai thực hiện; huy động xã hội hóa không thống nhất…

“Tất cả những khó khăn, hạn chế nêu trên phải được phân tích, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân để điều chỉnh, phấn đấu đến năm 2020 hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được phát triển đồng bộ, từng bước khắc phục được tình trạng chênh lệch giữa mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí của nhân dân các vùng miền trong cả nước”, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL khẳng định.

Lưu Hương

Tìm kiếm:✨

  • Văn hóa, Quy hoạch, Quỹ đất, Triển khai, Ngày 17/10, Sau khi, Bộ VHTT&DL, Lưu Hương, Thủ tướng chính phủ, Khu công nghiệp, Hợp để, Trịnh Thị Thủy, Chế xuất, Khánh Hòa, Hoạt động Văn hóa, Bệnh