Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Báo Hải Quan: 'Mạnh tay' đối với sự trì trệ

Ngày 21/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 2 nghị quyết gồm: Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, Nghị quyết 27 giao 16 nhiệm vụ và chính sách lớn cần thực thi cho các bộ, ngành, địa phương, với 120 nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: http://www.baohaiquan.vn/pages/manh-tay-doi-voi-su-tri-tre.aspx

Đến thời điểm hiện tại, theo đánh giá của Chính phủ, hầu hết các nhiệm vụ được giao đã được thực hiện đúng thời hạn và đạt kết quả ở các mức độ khác nhau. Có 25,8% số nhiệm vụ đã triển khai và có kết quả rõ ràng; 57,5% số nhiệm vụ đang triển khai và có kết quả bước đầu và 16,7% số nhiệm vụ đã triển khai nhưng chưa đáp ứng thời gian. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đánh giá, việc triển khai các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng còn một số tồn tại, hạn chế. Điển hình như, sự lan tỏa về cải cách thể chế và cơ cấu lại nền kinh tế còn yếu và chưa đồng đều. Các bộ, ngành, địa phương còn chưa thực sự chủ động và quyết liệt trong việc đề xuất về cải cách cơ chế, chính sách cơ cấu lại nền kinh tế, tạo thuận lợi cho DN và người dân trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Liên quan tới vấn đề này, báo cáo mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan tổng hợp) công bố mới đây đã "điểm mặt chỉ tên" rõ ràng các bộ ngành, địa phương chậm hoặc chưa ban hành chương trình, kế hoạch hành động theo Nghị quyết 27. Theo đó, duy nhất chưa ban hành trong số các bộ ngành là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, chậm ban hành có Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Hàng loạt địa phương cũng được điểm danh chậm hoặc chưa ban hành chương trình, kế hoạch hành động theo Nghị quyết 27 gồm: Kon Tum, Sóc Trăng, Long An, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bạc Liêu, Đồng Nai, Cao Bằng, Trà Vinh, Tuyên Quang, TP. HCM... Đáng chú ý, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: Trong quá trình thực nhiệm vụ, nhiều bộ, ngành mới chỉ dừng ở việc tiếp tục thực hiện theo tiến độ, yêu cầu và định hướng đổi mới đã xác định mà chưa thực sự tạo đột phá về giải pháp, đổi mới về cơ chế, chính sách, quy định quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan.

Dễ thấy, triển khai rốt ráo Nghị quyết 27 với hàng loạt nhiệm vụ cụ thể có vai trò vô cùng quan trọng trong đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tạo đà cho DN phát triển. Dù với bất kỳ lý do gì, thực tế đã hơn 1 năm rưỡi trôi qua, kể từ khi Nghị quyết 27 ban hành, nhiều bộ, ngành vẫn chưa hoặc chậm ban hành chương trình, kế hoạch hành động là điều khó chấp nhận. Hậu quả khó lường từ sự chậm trễ, tắc trách này dù chưa được "cân, đo, đong, đếm" cụ thể, song chắc chắn sẽ ngày càng nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ với kinh tế thế giới như hiện nay.

Trong khi Chính phủ đã và đang nỗ lực gây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho DN kinh doanh, phát triển, đồng thời kêu gọi DN chủ động đổi mới sáng tạo, hội nhập với thời cuộc..., đã đến lúc cần có biện pháp thích đáng, "mạnh tay" hơn đối với sự trì trệ, chậm trễ từ các đơn vị "đầu tàu" như trên.

Thanh Nguyễn

Tìm kiếm:✨

  • Nền kinh tế, Cơ cấu, Tăng trưởng, Đổi mới, Cạnh tranh, Chính phủ, Nghị quyết, Suất lao động, Các Bộ, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Ngành, Bộ giáo dục và đào tạo, Thanh Nguyễn, Hơn 1, Đổi Mới Sáng Tạo, Cải cách thể chế