Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Báo Tuổi Trẻ TĐ: Ba bộ và 18 tỉnh thành bị phê bình chậm ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu

Ba bộ và 18 tỉnh thành chưa hoặc chậm ban hành kế hoạch thực hiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ khi trình bày báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/10.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuổi Trẻ TĐ, nguồn bài: https://tuoitrethudo.com.vn/ba-bo-va-18-tinh-thanh-bi-phe-binh-cham-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-tai-co-cau-d2056677.html

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, người ký báo cáo của Chính phủ, cho biết, triển khai nghị quyết số 05 của Trung ương và nghị quyết 24 của Quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện hai nghị quyết nêu trên.

Nghị quyết 27 giao 16 nhiệm vụ và chính sách lớn cần thực thi cho các bộ, ngành, địa phương, với 120 nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo đánh giá của Chính phủ, hầu hết các nhiệm vụ được giao đã được thực hiện đúng thời hạn và đạt kết quả ở các mức độ khác nhau. Có 25,8% số nhiệm vụ đã triển khai và có kết quả rõ ràng, 57,5% số nhiệm vụ đang triển khai và có kết quả bước đầu, và 16,7% số nhiệm vụ đã triển khai nhưng chưa đáp ứng thời gian.

Tuy vậy, việc triển khai các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng còn một số tồn tại, hạn chế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẳng thắn nêu đích danh các bộ, ngành, địa phương chậm chưa ban hành chương trình, kế hoạch hành động theo Nghị quyết 27.

Trong số các bộ, ngành, có Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 27. Chậm ban hành là Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế, đều trong tháng 11/2017 mới ra văn bản triển khai thực hiện nghị quyết 27, trong khi nhiều bộ khác ban hành kế hoạch ngay trong tháng 3 cùng năm.

Hàng chục địa phương khác cũng được “ điểm danh”, cụ thể như: Kon Tum, Sóc Trăng, Long An, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bạc Liêu, Đồng Nai, Cao Bằng, Trà Vinh, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Hà Giang, An Giang, Gia Lai, Hậu Giang, Lào Cai và TP.HCM. Trong số này có Long An, Hòa Bình và Gia Lai là chưa ban hành kế hoạch, còn lại là chậm ban hành.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì việc thực hiện nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành mới chỉ dừng ở việc tiếp tục thực hiện theo tiến độ, yêu cầu và định hướng đổi mới đã xác định, mà chưa thực sự tạo đột phá về giải pháp, đổi mới về cơ chế, chính sách, quy định quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan. Như, phát triển các liên kết vùng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cơ cấu lại thực chất các ngành công nghiệp.

Trong số các giải pháp về tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020, giải pháp đầu tiên được nêu tại báo cáo của Chính phủ là hoàn thiện bộ máy, đổi mới việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất và quyết liệt các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế của các bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ theo dõi và báo cáo về cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Anh Đức

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết, Nhiệm vụ, Đổi mới, Triển khai, Chính sách, Các Bộ, Cơ cấu, Trung ương, Ba Bộ, Cho biết, Bộ kế hoạch và đầu tư, Số 05, Thành Bị, Bộ giáo dục và đào tạo, Tư Nguyễn Chí Dũng, Tháng 11/2017, Tư Thì, Theo Báo