Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Báo Thanh Tra: Kon Tum: Triển khai 43 cuộc thanh tra

Thanh tra tỉnh Kon Tum cho biết, trong tháng 4/2019, toàn tỉnh đã triển khai 43 cuộc thanh tra, kiểm tra và kết thúc 12 cuộc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/kon-tum-trien-khai-43-cuoc-thanh-tra_t114c1059n147462

Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện số tiền sai phạm 303.677.665 đồng. Ngành đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 86 triệu, thu hồi về cho đơn vị trên 2,7 triệu đồng và kiến nghị xử lý khác trên 185 triệu đồng, truy thu thuế gần 29 triệu đồng.

Xử phạt vi phạm về thuế gần 15 triệu đồng và phạt chậm nộp gần 03 triệu đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Về công tác tiếp công dân, trong tháng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 49 lượt/49 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các lĩnh vực như: Đất đai 23 lượt, bồi thường 04 lượt, chính sách 12 lượt, tư pháp 03 lượt, lĩnh vực khác 07 lượt.

Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 19 lượt, giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 24 lượt, ban hành công văn về việc xử lý nội dung của công dân trình bày 03 lượt và tiếp nhận đơn của 03 lượt công dân gửi đến UBND tỉnh để xem xét, xử lý đơn theo quy định.

Hoài Nhân

Tìm kiếm:✨

  • Khiếu nại, Tố cáo, Hoài Nhân, Thu hồi, Kon Tum, Bồi thường, Công văn, Truy thu thuế, Thẩm quyền, Ủy ban nhân dân, Thuế, Phản ánh, Thanh tra, Tư pháp, Kiểm điểm, Sai phạm, Kiểm tra, Giải quyết, Ngân sách nhà nước, Đất đai, Làm rõ, Tỉ số