Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Báo PLO: Diễn biến gay cấn vụ án cưa gỗ khô ở Kon Tum

Trong vụ năm công dân cưa khúc gỗ chết khô ở Kon Tum, các tòa đã có nhiều phán quyết trái ngược nhau: Từ có tội, đến vô tội rồi sau đó lại có tội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/phap-luat/dien-bien-gay-can-vu-an-cua-go-kho-o-kon-tum-841811.html

NGÂN NGA-HỒ TRANG

Tìm kiếm:✨

  • Có tội, Kon Tum, Gay cấn, Vô tội, Phán quyết, Gỗ, Trái ngược