Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Báo BizLIVE: Thu nhập lao động doanh nghiệp nhà nước cao nhất

Thu nhập bình quân tháng một lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước năm 2017 đạt 11,9 triệu đồng, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 7,4 triệu đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo BizLIVE, nguồn bài: http://bizlive.vn/doanh-nghiep/thu-nhap-lao-dong-doanh-nghiep-nha-nuoc-cao-nhat-3513238.html

Theo Sách trắng doanh nghiệp 2019 mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố chiều 10/7, tại thời điểm 31/12/2017, tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh là 14,51 triệu người, tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm 2016.

Trong đó, số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp nhà nước là 1,2 triệu người (trong đó lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 704,6 nghìn người), chiếm 8,3% lao động toàn bộ khu vực doanh nghiệp, giảm 6,5% so với năm 2016.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện thu hút nhiều lao động nhất với 8,8 triệu lao động, chiếm 60,6%, tăng 2,7%; khu vực doanh nghiệp FDI thu hút 4,5 triệu lao động, chiếm 31,1%, tăng 8,6%.

Sách trắng doanh nghiệp 2019 cũng thống kê, thu nhập bình quân tháng một lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt 8,3 triệu đồng, tăng 10,1% so với năm 2016.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp nhà nước có mức thu nhập bình quân tháng một lao động trong năm 2017 đạt cao nhất với 11,9 triệu đồng, tăng 4,4% so với năm 2016 (trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt 11,4 triệu đồng, tăng 0,8% so với năm 2016.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 9,0 triệu đồng, tăng 6,2%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước mặc dù có mức thu nhập của người lao động thấp nhất trong 3 loại hình doanh nghiệp năm 2017 với 7,4 triệu đồng nhưng là khu vực có tốc độ cải thiện thu nhập cho người lao động nhanh hơn, tăng 15,1% so với năm 2016.

Về khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ có mức thu nhập bình quân một lao động một tháng năm 2017 đạt cao nhất với 9,4 triệu đồng, tăng 12,5% so với năm 2016, trong đó, ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân lao động đạt cao nhất trong các ngành kinh tế với 21,6 triệu đồng.

Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 7,8 triệu đồng, tăng 8,5%, trong đó ngành sản xuất và phân phối điện có mức thu nhập bình quân đạt cao nhất với 16,1 triệu đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực kinh tế với 5,2 triệu đồng, tăng 3,9% so với năm 2016.

Các địa phương có tốc độ tăng lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 so với năm 2016 trên 10% gồm: Bắc Ninh tăng 20,7%; Vĩnh Phúc tăng 16,6%; Yên Bái tăng 15,4%; Hậu Giang tăng 13,4%; Bắc Giang tăng 11,4%.

18/63 địa phương có tốc độ tăng lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thấp hơn mức tăng chung cả nước gồm: TP.HCM tăng 0,1%; Kon Tum tăng 0,2%; Cao Bằng tăng 0,3%; Bình Thuận tăng 0,6%; Sơn La tăng 0,7%...

HẠ AN

Tìm kiếm:✨

  • Khu vực kinh tế, FDI, Thu nhập bình quân, Sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp nhà nước, Năm 2016, Loại hình doanh nghiệp, Vốn nhà nước, Nhà nước, Vốn đầu tư nước ngoài, Tháng một, TP.HCM, Tốc độ, Lâm nghiệp, Kon Tum