Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Báo VOV: Thành lập thị trấn Măng Đen và hai phường Mỹ Xá, Lộc Hòa

UBTVQH nhất trí thành lập hai phường Lộc Hòa, Mỹ Xá thuộc TP Nam Định, tỉnh Nam Định; thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/thanh-lap-thi-tran-mang-den-va-hai-phuong-my-xa-loc-hoa-933035.vov

Trình bày Tờ trình về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá, thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, tại phiên họp 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, xã Lộc Hòa có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn năm 2015-2017 đạt 15,5%/năm, xã Mỹ Xá có tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn năm 2015 - 2017 đạt 12,5%/năm.

Việc thành lập phường Lộc Hạ và phường Mỹ Xá trên cơ sở xã Lộc Hòa và xã Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định là cần thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý để chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn sang chính quyền địa phương ở đô thị.

Thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá đã bảo đạt đủ các điều kiện quy định tại Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Quochoi.vn

Về việc thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cũng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, việc thành lập thị trấn Măng Đen trên cơ sở xã Đắk Long là cần thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn sang chính quyền địa phương ở đô thị trên địa bàn xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Đồng thời, tạo lập được môi trường hấp dẫn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và đô thị trên địa bàn để thị trấn Măng Đen phát huy tốt vai trò đô thị động lực phát triển của huyện Kon Plông nói riêng, vùng phía Đông của tỉnh Kon Tum nói chung và đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương…

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí với sự cần thiết thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định với các lý do như đã nêu tại các Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết với 100% thành viên có mặt tán thành về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum./.

Tìm kiếm:✨

  • Mỹ Xá, Lộc Hòa, Măng Đen, Nam Định (thành phố), Đắk Long, Kon Plông, Lê Vĩnh Tân, Tp Nam Định, Lộc Hạ, Ủy ban Pháp, Nam Định, Kon Tum, Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Tạo lập, Bộ nội vụ