Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Kon Tum: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sáng 4/10, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/kon-tum-tong-ket-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi-tintuc449025

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nông thôn tiếp tục có nhiều đổi thay, nông nghiệp được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và hiệu quả, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 19,726triêụđồng/người/năm, tăng 1,8 lần so với năm 2010.

Đến nay, toàn tỉnh có 18/86 xã đạt chuẩn NTM. Các tiêu chí đạt chuẩn hàng năm vẫn tăng cao, từ chỗ có 66 xã dưới 5 tiêu chí đến nay đã không còn xã đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã đến nay là 12,23 tiêu chí, bình quân mỗi năm tăng khoảng 1 tiêu chí/xã. Dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

R.C.Kim

Tìm kiếm:✨

  • NTM, MTQG, Kon Tum, Nông thôn, Sản xuất hàng hóa, Tổng kết, Đổi thay, Tiêu chí, Bình quân, Chuẩn, Hội nghị, Hàng năm, Nông nghiệp, Chú trọng, Thu nhập, Đời sống, Cải thiện, Nổi bật