Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Báo Nhân Dân: Cần Thơ nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Sau ba năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã thực hiện hơn 900 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua đó phát hiện sai phạm hơn 94 tỷ đồng, kiểm điểm trách nhiệm 72 tập thể và 79 cá nhân. Thành phố cũng kiên quyết xử lý kỷ luật 18 đảng viên vi phạm, trong đó có hai đảng viên bị cách chức và 14 đảng viên bị khai trừ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41800202-can-tho-nang-cao-hieu-qua-phong-chong-tham-nhung-lang-phi.html

Thời gian tới, TP Cần Thơ chủ trương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; tăng cường thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chính quyền thành phố tích cực cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính từ thành phố đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của nhân dân và phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Mô hình trồng cây ăn trái giúp người dân xã Tân Cảnh (huyện Đác Tô, tỉnh Kon Tum) có thu nhập ổn định. Ảnh: VĂN PHƯƠNG

* Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới thay đổi rõ rệt, chủ động đóng góp và tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt gần 20 triệu đồng/người/năm, tăng 1,8 lần so với năm 2010. Đến nay, toàn tỉnh có 18 trong tổng số 86 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thời gian tới, tỉnh Kon Tum yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phong trào xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm thúc đẩy hoạt động này đạt hiệu quả và thiết thực hơn. Các địa phương cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, lựa chọn các sản phẩm có lợi thế để tổ chức thực hiện, đặc biệt là trồng và phát triển các loại cây dược liệu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Bên cạnh đó, các xã đã đạt nông thôn mới cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, bảo đảm các hoạt động này có chất lượng và chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị số 06, Thành ủy Cần Thơ, Đác Tô, Tân Cảnh, Khai trừ, OCOP, Chống tham nhũng, VIETGAP, Kon Tum, Bản kê khai, Kiện toàn bộ máy, Cần Thơ, Cách chức, Lãng phí, Đảng viên, Bước chuyển biến, Thu nhập bình quân, Kiểm điểm, Kiểu mẫu, Ban thường vụ