Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Nâng tải đường dây 110kV Đăk Hà - Đăk Tô, Kon Tum

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nang-tai-duong-day-110kv-dak-ha-dak-to-kon-tum

Tìm kiếm:✨

  • Đăk Hà, Đắk Tô, Kon Tum, Đường dây, Nâng