Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Báo CAĐN: Công an tỉnh Kon Tum công bố quyết định về nhân sự

Kon Tum- Công an tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Công Văn- Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Bá Dũng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/105_215333_cong-an-tinh-kon-tum-cong-bo-quyet-dinh-ve-nhan-su.aspx

Kon Tum- Công an tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Công Văn- Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Bá Dũng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Kon Tum đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam đối với Đại tá Hiêng Lăng Hóa- Phó Giám đốc Công an tỉnh và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Thượng tá Trần Thị Thu Phước- Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Sông Thu

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Công Văn, Hiêng Lăng Hóa, , Trần Thị Thu Phước, Công an tỉnh Kon Tum, Hưu trí, Kon Tum, Thủ trưởng, Chức danh, Ủy quyền, Đại tá, Thượng tá, Thi hành án, Bổ nhiệm, Bộ công an, Nhân sự, Tạm giam, Phó giám đốc, Bộ trưởng, Cơ quan quản lý