Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Báo VNEWS: Thắp điện sáng giúp dân vùng sâu Kon Tum

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/thap-dien-sang-giup-dan-vung-sau-kon-tum

Tìm kiếm:✨

  • Giúp dân, Kon Tum, Thắp, Vùng sâu, Điện